Solceller & batterilager

Producera egen, förnybar el och lagra energin för egen eldrift dygnet runt.

Resultaten i produktionsberäkningen har beräknats genom en matematisk modell. faktiska avkastning kan komma att variera bland annat beroende på väderförhållanden, modulernas effektgrad och framtida elpris.

Solceller – en lönsam investering

Voltron är en trygg helhetsleverantör av solcellsanläggningar. Vi skräddarsyr solcellsanläggningen efter förutsättningar och önskemål för att maximera elproduktionen och en optimal investering. Genom att producera egen förnybar el kan du minska dina elkostnader och slipper oro över stigande elpriser.

Solcellbatteri - använd solenergi både dag och natt

Med batterier kan ni lagra den solenergi som era solceller producerar och använda den när solen inte skiner. Batterier ökar också möjligheten till att bli helt självförsörjande. När du köper ett solcellsbatteri med installation till ditt hem har du rätt till en skattereduktion på 50%.

Laddstationer - Ladda bilen snabbt & säkert

Våra laddningssystem är kompatibla med elbilar och hybridbilar från alla bilmärken. Vi erbjuder dig marknadens bästa elbilsladdare till konkurrenskraftiga priser och hjälper dig hela vägen till en färdiginstallerad laddstation.

Solceller till Bostadsrättsförening

Investera för framtiden – för er bostadsrättsförening, era medlemmar och för miljön. Sänk både gemensamma och individuella elkostnader och får möjlighet till extra intäkter genom att sälja överskottselen vidare.

Solceller för Solparker

Solceller är ett av de mest skonsamma sätten för vår miljö att producera el på. Producera grön solel och sälj direkt till elbörsen. Elen levereras direkt till elnätet och bidrar till att öka andelen grönel. Vi designar, installalerar och hjälper organisationer ta steget till en egen förnybar elproduktion.

Solceller för Lantbruk

Att investera i solceller inom lantbruket är inte bara ekonomiskt och bra för miljön, det är också en smart investering för gårdens framtid. Solceller kan installeras på ladugårdstak, maskinhallar, obrukbar mark eller i kombination med odling.
Vår vision

Vi vill hjälpa fler människor att gå över till förnybar el. Genom att ställa om till förnybar energi – som solenergi – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar alltså inte heller till den globala uppvärmningen. Vi vill alltid leverera hög kvalitet och att du som kund är nöjd med din solinstallation.


Alla rättigheter förbehållna |
2022 © voltron.se

Powered by BASCRM