Våra färdiga solcellspaket

Förstudie och kalkyl - Fasta priser – Installerat och klart

Producera egen el när den används som mest och öka verksamhetens lönsamhet
genom att sänka elkostnaderna.

Vi gör solceller enkelt

Företag har ofta en hög energiförbrukning och med en egen elproduktion kan ni sänka era elkostnader. Vi hjälper företagare med kontorslokaler, lager och industrier att både spara pengar och stärka sin hållbarhetsprofil.

Agera nu och skapa nya förutsättningar dina team när hybridarbete blir det nya normala. Med integrerade processer blir dina team mer effektiva, det har aldrig varit enklare för att få insyn av verksamheten i realtid genom tydliga Dashboards. BASCRM är lätt att anpassa och integrera för att stödja dina affärsprocesser.

Vanliga frågor och svar

Sverige södra delar har lika mycket solinstrålning som norra delen av Tyskland, där vi också hittar världens solcells tätaste land. Så solceller ger mycket el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1100 kWh per installerad kW och år.

Innan vi installerar solceller hos dig kikar vi på faktorer så som geografiskt läge, storlek på taket, väderstreck, lutning och skuggning på taket.

Först utforskar vi förutsättningarna för solceller på ditt tak enligt ovan, därefter gör vi en projektering av ditt hus eller din anläggning utifrån dina designval. Därefter installeras din anläggning under 2-3 dagar. Sedan är det bara att börja producera förnybar solenergi! När du samarbetar med oss kan du alltid känna dig trygg i din investering och våra experter hjälper dig hela vägen från första konsultation till slutförd installation.

Vi på Voltron har lång erfarenhet inom både byggbranschen och av att leverera solcellslösningar och laddboxar till såväl privatpersoner som företag.

Voltron erbjuder smidiga och kostnadseffektiva helhetslösningar för privatpersoner och företag som vill investera i solceller, laddboxar eller solcellsbatterier. Med stor kunskap hjälper våra erfarna experter dig att hitta rätt lösning för dina unika behov och önskemål.

Vår vision

Vi vill hjälpa fler människor att gå över till förnybar el. Genom att ställa om till förnybar energi – som solenergi – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar alltså inte heller till den globala uppvärmningen. Vi vill alltid leverera hög kvalitet och att du som kund är nöjd med din solinstallation.


Alla rättigheter förbehållna |
2022 © voltron.se

Powered by BASCRM